19 februari 2009

Sverigemoderaterna i sin fula prakt

Tobias Billström blev migrationsminister 2006 efter att varken ha studerat eller arbetat med migrationsfrågor tidigare. Han åkte därför på studieresa till Danmark för att se hur de lyckats med sin integration. Jag menar, de är ju kända för en human asylpolitik och lyckad integration. Eller?

För ett år sedan tillsatte Nya Moderaterna en arbetsgrupp som skulle, "utveckla partiets politik mot utanförskap och segregation". Inom gruppen verkar det finnas en "huvudarbetsgrupp" som består av minister Billström, socialborgarråd Ulf Kristersson och riksdagsledamot Elisabeth Svantesson. Billström är från Malmö, Kristersson är från Strängnäs och Svantesson från Örebro. Ingen av dem har utländsk bakgrund, egen erfarenhet av att gå igenom en asylprocessen eller att ta sig in i ett nytt samhälle. Jag antar att det inte var relevant för det här uppdraget.

Resultatet av deras arbete är rapporten Flera vägar in som presenterades igår på DN Debatt och åtta punkter lyftes upp som värda att marknadsföra för den allmänhet som tar del av DN Debatt och svallvågorna däromkring:

1. Blanda asylinvandringen med mer arbetskraftsinvandring
Check. Redan genomfört, tillsammans med De Gröna.

2. Att EU inrättar ett europeiskt asylsystem som sprider de asylsökande över Europas länder.
Det här har Moderaterna velat länge och det är en process som redan pågår i EU. Miljöpartiet tycker att det är bra med minimiregler för hur många varje land ska ta emot, men Moderaterna vill att EU ska ha gemensamma kriterier för asyl, vilket är att flytta makten till Bryssel för vad Sverige ska anse vara skyddskäl.

Motiveringen "Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA." blir dock väldigt märkligt. Dels för att USA normalt inte beviljar asyl (så varför jämföra oss med dem?). Dels för att de stora flyktingströmmarna idag kommer från länder som USA är krigsförande part i. Men framför allt för att inget av det kommer att förändras för att EU har ett gemensamt asylsystem.

3. Den som får avslag ska lämna landet
Den här punkten härstammar från Billströms aversioner mot när De Gröna och Vänsterpartiet förhandlade till sig en flyktingamnesti för barnfamiljer förra mandatperioden.

Billström är frenetiskt motståndare till att ge gömda flyktingar en andra chans utan vill istället gå i motsatt riktning. Därför har han tidigare aviserat att Sverige ska börja muta ut invandrare ur landet med bidrag.

Enda sättet att möjliggöra den här punkten är att antingen ha asylsökande i förvar under hela processen (som alltså kan ta flera år) alternativt höja polisens prioriteringar av att jaga rätt på gömda flyktingar och kasta ut dom. Inget av alternativen känns som klokt investerade pengar - eller moraliskt riktigt.

4. En obligatorisk, individuell introduktion för alla nyanlända inklusive ett ”startkontrakt”, kopplat till utbetalning av etableringsersättning
Per Schlingmann kastade ut idén om ett värderingskontrakt redan förra året och bland andra MUF har omfamnat idén. Idén i sig är alltså att man skriver ner och sammanfattar svenska lagar, regler och värderingar på ett papper som den asylsökande får skriva på. Typ "här tror vi på jämställdhet så det är förbjudet att slå kvinnor". Det låter i och för sig som någonting rätt många män i Sverige skulle behöva skriva på, men det faller på sin egen orimlighet. Varför ska bara vissa behöva skriva under ett kontrakt på att man ska följa svensk lag - och inte andra?

Fredrik Frangeur sammanfattar:

Vissa gemensamma värderingar som exempelvis mänskliga rättigheter och jämlikhet bör vara grunden i varje samhälle, men varför ska bara en viss grupp skriva under ett kontrakt om dessa?

5. Ebo – principen om eget boende - avskaffas i sin nuvarande form.
Ebolagen handlar om att asylsökande får välja om de vill bli inhuserade hos migrationsverket (= kostar staten pengar) eller ordna eget boende (= kostar inte staten pengar). Moderaterna (och Socialdemokraterna) vill detaljstyra var människor bor någonstans så de vill sänka eller dra in dagersättningen för de som bosätter sig i till exempel Södertälje, Tensta eller Rosengård. Detta trots att Boverkets rapport visar att de som utnyttjar ebo i större utsträckning också får arbete och bostad. Förklaringen stavas sociala kontakter. Motiveringen "Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster." kan alltså slå bakut när ännu färre nyanlända lyckas etablera sig.

Ett tydligt case är en 19-årig irakier som kommer till Sverige. All släkt han har kvar i livet finns i Tensta, men då får han ingen dagersättning. Istället placeras han i Bergsjö eller Mariefred där det varken finns arbete eller andra människor som talar hans språk. Välkommen till Sverige!

6. Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas.
Okej, case: En desperat asylsökande som fingerar sanningen i sin berättelse får uppehållstillstånd, medborgarskap, lär sig svenska, skaffar arbete, bildar familj och lever i Sverige i 20 år. En dag blir hennes historia avslöjad och då är Billström snabbt framme och kastar ut henne, tillbaka till det land där hon riskerade att bli stenad. Välkommen till Sverige!

Förslaget lades redan 2006 av Justitiedepartementet och hyllades redan då av Sverigedemokraterna. Grejen är ju att om fusk, mutor och hot skulle vara omfattande (idag finns det bara ett exempel) så är det rutiner vid vandelsprövningen på migrationsverket som brister. Om en person tar emot mutor för att bevilja medborgarskap så är det ett allvarligt problem - inte om människor från krigsdrabbade länder gör vad de kan för att få stanna i Sverige.

Maria Ferm påpekar att det inte går att återkalla medborgarskap om personen inte har något annat medborgarskap:
Det innebär ju att förslaget om att återkalla medborgarskap endast kan gälla de med dubbelt medborgarskap och om det är personer som mutat eller hotat lär de vara så smarta att de avsäger sig sitt gamla medborgarskap för att inte riskera att få sitt nya återkallat.


Utredarna påminner om principen. Man ska inte kunna återkalla ett medborgarskap! Och här har faktiskt även Nya MUF känt att det gått för långt.

7. Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass och undersöka varför pass försvinner
Eh, ja. Gör man inte det idag?

8. Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige.
Ett case här är till exempel en 82-årig farmor som anhöriginvandrar till Sverige för att hela hennes släkt bor här. Om hon ska kunna bli medborgare ska hon alltså först lära sig svenska. Orimligt. Och what about människor som inte kan sitt eget språk bra, till vilken nivå ska de lära sig svenska innan de kan "pröva in".

Artikeln innehåller alltså en massa blaj, brun retorik (Victor: "Det är att artikeln klumpar ihop alla migranter till en och samma, problembärande, grupp, genom att tala om flyktingar och “utländska medborgare som dömts för grova brott” i samma andetag") och inte ett enda förslag som gör att fler utrikes födda kommer in i arbete, förbättrar SFI:n eller att bemöta diskriminering och rasism.

Många gröna (och röda och blå) är upprörda: Christian, Fredrik, Maria, Per, Linn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar