18 februari 2009

det var dåPå miljöpartiets första kongress valde man mellan Alternativ-, Miljö- och Framtidspartiet. Några år senare la man till "de Gröna" till det segrande Miljöpartiet. Min spaning är att ett namnskifte åter kommer att ske om ett par år.

(via Carl)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar