7 januari 2009

truth, beauty, freedom & love

Expressen har bett partiledarna att definiera fyra ord som de flesta partier, oavsett färg, numera slänger sig med: rättvisa, frihet, solidaritet och tolerans. Ganska intressant läsning, där Maria Wetterstrand och Mona Sahlin är de som mest motsätter sig "tolerans" som begrepp. Tidigare har ju Maria Ferm förklarat krig mot toleranspolitiken.

Ann-Charlotte Marteus analyserar svaren: "Maria Wetterstrands fullödiga svar speglar hennes djupa engagemang för politiken, ända ner på principnivå. Hon står för en modern, grön socialliberalism. Miljöpartiet har konservativa drag också, men det märks inte här."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar