7 januari 2009

tre för fred, en för hat

Läs det gemensamma uppropet för fred signerat biskop Carl Axel Aurelius, imam Fuad Colic och rabbin Peter Borenstein i GP:

"Så låt oss be också för oss själva, om empati och fantasi att upptäcka vad vi kan göra gemensamt för att lindra människors nöd. I våra böner skall vi inte skilja palestinier och israeler åt, kristna, judar och muslimer, utan bevara dem tillsammans i våra hjärtan."
Jag tror att Aurelius, Colic och Borenstein kommer att somna gott till skillnad från författaren till den fruktansvärda Expressen-texten "Hamas använder barn som sköldar" där kristdemokraten Annelie Enochson kategoriskt och falangmässigt spyr galla över Hamas trots att samma retorik kan användas om Israel:
"I dag kan man konstatera att mer än en halv miljon israeler kan drabbas av raketerna från Gaza. Hamas anser med andra ord inte att den israeliska civilbefolkningen är oskyldig. Man anser att alla invånare i Israel är skyldiga, eftersom de är israeler. Varför har media i Sverige inte talat om detta?"
Blint och osmakligt.

edit: Zaida och Magnus visar klipp med norsk läkare och Alex bloggar om israeliska kvinnor, Fredrik Frangeur håller med DN, och Philip tycker att ovan nämnda värdo-artikel är "klarsynt, kunnig och mycket läsvärd"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar