19 januari 2009

myndighet och rösträtt är inte synonymt

Lage Rahm är skeptisk till att ge barn rösträtt, för att barn inte är myndiga. Särskilt starkt vänder han sig mot idén om att föräldrar ska kunna ombudsrösta fram tills barnet själv börjar rösta:

"(Föräldrar ska kunna rösta för sina omyndiga barn tills barnet är moget.) Bissarrt är vad det är! Om vi ska ha en röst per person så måste det väl vara den personen som har rösträtten också och inte någon annan?"
Spontant känner jag att motargumentet är lite svagt. Idag har ju barn andra rättigheter som föräldrarna förvaltar, tydligaste exemplet är kanske val av förskola och skola.

Men rätten att få rösta behöver inte hänga ihop med myndighetsålder. Det är bara en konstruktion vi valt. Sedan går det förstås att slopa rösträttsåldern utan att införa ombudsröstning, det finns olika modeller man kan tänka sig. Men jag litar på vårdnadshavare att de röstar utifrån barnets bästa, precis som dem förväntas ta andra beslut utifrån sina barns bästa idag.

Khadidja håller med mig i sakfrågan och skriver klokt:
"Det handlar om en papperslapp i en låda vart fjärde år. Men ändå, det kommer bli en av de största demokratifrågorna i vår tid. Och för den under 18 år kommer det alltid vara lättare att påverka genom att lägga en papperslapp i lådan, än att snirkla sig genom snåriga vägar av ungdomsorganisationer, ungdomsråd och ungdomsfullmäktige."


edit: Joakim och Nicklas blev så peppade att de skrev en motion till kongressen.

6 kommentarer:

 1. Bisarrt är vad det är!

  De val föräldrar/vårdnadshavare får göra åt sina barn är saker som rör barnet självt, och val som barnet ännu inte är moget att besluta. Vilken mat de ska äta, vilken skola de ska gå i etc. Val som för individen är viktigare än vilket parti man ska rösta på, men där ansvaret inte kan ligga på någon annan.

  Att välja vad barnet ska tycka är en vitt skild sak. Här handlar det inte om vad som är bäst för barnet, utan om vad barnet ska värdera, något inte föräldrarna kan eller ha rådighet över. Med den inställningen blir politiken reducerad till att välja den företrädare som lovar lägst skatter och högst bidrag, och inte frågor kring värderingar och principer.

  Att införa ett system där vissa får rätt att besluta hur andra ska tycka vore den största demokratiinskränkningen på mycket länge i det här landet.

  SvaraRadera
 2. Rösträtt för barn skulle i praktiken bli en graderad rösträtt där det biologiska föräldraskapet gav varje bioförälder 0,5 extra röster per valtillfälle. Hur det skulle genomföras i praktiken vet jag inte. Jag skulle nog dra mig för att börja förhandla med mitt ex om vad minstebror och mellanbror borde rösta på. När jag hör att det ska kongressmotioneras i frågan blir jag aningen trött. Det var en följetong på kongresserna i the bad old days.

  SvaraRadera
 3. Jag är själv 13 år, varför jag är ytterst partisk i denna fråga. Jag har många politiska åsikter, och intresserar mig starkt för politik. Jag driver en ganska läst politisk blogg. Jag vill kunna rösta. Jag vill kunna vara med och bestämma över vem som skall bestämma över mig och min framtid. Däremot inser jag att nyfödda inte kan rösta. Således behöver vi en nedre gräns. (Jag ogillar starkt idéen med att förmyndare får rösta åt barnen tills barnen blir mogna. Det vore mycket odemokratiskt.) Men var skall gränsen dras? Jag bör få rösta, anser jag. Långt ifrån alla 13-åringar är dock så intresserade av politik som jag - de flesta bryr sig inte ett skvatt, och skulle kanske rösta på säg det parti som gör skolan icke-obligatorisk. Det vore ganska ohållbart. Å andra sidan kan det argumentet användas på alla åldersgränsen - varför anses en 18-åring så mycket mer mogen än en 17-åring? Detta, barns rösträtt, är en riktigt svår fråga som tål att tänkas på.

  SvaraRadera
 4. Tack, calandrella, för din kommentar. Skönt att någon som faktiskt berörs av ett sånt här förslag skriver sina åsikter.

  Ett alternativ till att vårdnadshavarna tar hand om röstningen är något slags system där man "kvitterar" ut sin rösträtt när man vill börja använda den... Det skulle eventuellt kunna vara kopplat till något slags test eller att man gått en viss kurs i skolan?

  SvaraRadera
 5. Varför ska just barn och unga genomgå test för att kunna få sin rösträtt? Så vitt jag vet finns det ingen som har föreslagit att vuxna ska genomgå ett slags kompetenstest för att få sin rösträtt. Vuxnas rösträtt är så självklar att det inte är någon som ifrågasätter den längre.

  Kanske dags att utgå från några frågeställningar:
  1. Varför är det okej att förvägra människor rösträtt enbart på grund av deras ålder (för det är det det handlar om)?
  2. Varför ifrågasätter vi inte de som redan har rösträtt? Hur förvaltar de denna röst?
  3. Kanske dags att införa lämplighetstest för alla medborgare och så får de sju miljoner högsta resultatsinnehavarna en röst var.

  SvaraRadera