24 augusti 2008

manlig omskärelse - vem träffas egentligen av The Magic Bullet?

Jag ville blogga om HIV men kände att jag inte har så mycket kvar att säga. Då min vän, nyckläckta Lost-fanet och säkrare sex-proffset Nicklas precis kommit hem från en HIV/aids-konferens i Mexica tänkte jag att det nog var dags för ett historiskt ögonblick - den första gästbloggaren i min bloggs historia. Håll till godo!

Den odugliga ABC-metoden (abstinence, be faithful, condom) får nu kanske ett extra ”C” som i circumcison, men största sannorlikhet placerat före ”condom”. Som vanligt vill man väl men det blir väldigt fel och flera frågetecken återstår.

För någon vecka sen avslutades Världsaidskonferensen i Mexico City och ett av huvudnumrena där var manlig omskärelse. På flera fullsatta sessioner pratade man hoppfullt om hur manlig omskärelse ska minska spridningen av hiv i syd, omskärelse av vuxna, unga och nyfödda män och pojkar. Det som lanserades var att man genom manlig omskärelse minskar risken av överföring av hiv från kvinna till man med 50-70 %. Man förklarade också att en del män upplevde det lättare att rulla på kondomen sedan de blev omskurna. Det intressanta är att man inte presenterade någon data gällande hur kondomanvändningen påverkades, ökade eller minskade antalet samlag med kondom? Det föreligger en alldeles för stor risk att alla parter vaggas in i en falsk trygghet som kan bli förödande. Min inte helt okvalificerade gissning är att kondomanvändningen kommer att minska från en redan låg nivå och en storskalig satsning på manlig omskärelse kommer att öka antalet hivfall i syd, inte minst bland kvinnorna. ”The magic bullet” blir bara en vanlig kula på irrvägar.

Alla människor har rätt till sin egen kropp och att omskära pojkar utan relevant anledning vid födsel eller under barndomen är fel. Detta oavsett om man vill gott, om det finns en religiös urkund eller tradition. På samma sätt som det är fel att ”korrigera” intersexuella barn alltså barn som föds med atypiskt kön.

Från svenskt håll bör man kraftigt ta avstånd från denna tvivelaktiga metod och samtidigt göra en post-kolonial analys gällande biståndspengar och det felaktiga i att nord åter igen dikterar villkoren för syd; den här gången handlar det om syd-mannens könsorgan.

Nicklas Dennermalm

1 kommentar:

  1. Claes18:31

    Ja, frågan var redan uppe på konferensen i Bangkok 2004 och man förfasades över denna typ av STI-preventionens Quick-fix.

    Detta nya C och den gamla slitna Bush-grenen A är båda av av den karaktären och får samma förödande effekter.

    Men det är klart, varför lägga ner ordentligt med pengar på att verkligen utbilda och förklara när man kan skuldbelägga i efterhand istället med Bibeln i hand?

    SvaraRadera