19 december 2007

du eller jag kan vara "HIV-mannnen"

För cirka ett och ett halvt år sedan fick jag ett kuvert hem i brevlådan. Det var en kallelse till sjukhuset och det stod ungefär "en person du haft sexuellt umgänge med har testat positivt för HIV". Som tur är hade jag precis testat mig för sexuellt överförbara sjukdomar och visste till 99% att jag var frisk, men det var ändå en viss nervositet när jag dagen efter tog blodprover på MAS. Jag var frisk. Men jag hade fått en rejäl påminnelse om att HIV och aids finns överallt.

Många saknar de här påminnelserna. Därför är det otroligt bra att Andreas Lundstedt har gått ut med sin HIV-status. All heder till honom. Om inte annat för att kvällstidningarna nu får en annan vinkel på den här sjukdomen än att blåsa upp skandalrubriker om "HIV-mannen". Att leva med HIV känns idag som en av de mest stigmatiserade situationerna en person kan befinna sig i. Vem vill vara en "HIV-man"? Det har funnits ett skriande behov av en offentligt person som kan differentiera bilden.

Det finns också behov ny politik när det gäller HIV-smittade. Idag har till exempel hivpositiva en lagstadgad plikt att upplysa sina partners om sin status. Det är väldigt problematiskt, bland annat för att det leder till en föreställning om att säkrare sex gäller endast för dem som (vet om att de) är smittade. Som om det inte är de som inte känner till att de är HIV-positiva som löper störst risk att smitta någon. Det rimliga är att alla människor förväntas ta ansvar för sin egen och sina sexpartners hälsa. Lagen är alltså både verkningslös och sänder fel signaler. Tyvärr är det bara de Gröna som vill ändra den.

Använd skydd, vänner. Och testa er regelbundet.

(Om ni har tillgång Röda Korsets ungdomsförbunds tidning Megafon, läs Quick Response-reportaget om HIV den här månaden.)

Andra bloggar om HIV, Andreas Lundstedt.

1 kommentar: