28 februari 2008

litar du på migrationsdomstolen?

Mitt utspel om migrationsdomstolen her ringar på vattnet, senast i dagens City Malmö/Lund:

Lagman Gunilla Hedesten Nordin påstår att mitt krav på utbildning av nämndemän är onödigt, för att "domstolsreformen föregicks av den största utbildningsinsatsen för domstolsväsendet i modern tid". Då vill jag fråga Gunilla om hon tycker att en frivillig föreläsning om flyktingsituationen i världen räcker för att göra samtliga nämndemän redo för att hantera asylärenden? Jag är skeptisk.

I mitt tidigare inlägg uttrycker Bassem Nasr (c) att han tycker att jag ger en rättvis bild av förhandlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar