17 januari 2008

har du en plan?

Från en smalare jämställdhetsfråga till en bredare: varannan privat arbetsgivare saknar jämställdhetsplan trots att lagen kräver det. Företag med fler än 10 anställda är skyldiga att ha en årligen reviderad jämställdhetsplan som även innehåller en sammanställning av lönenivåer, uppdelat på kön.

Jag minns när jag läste någon slags "juridik for dummies"-kurs på gymnasiet så gjorde vi ett grupparbete om just jämställdhetslagen. Vi ringde runt till lokala företag och frågade hur många som följde de här reglerna. Jag tror att i vår undersökning var det en av tio som följde lagen.

Det här är ett av kruxen i politiskt jämställdhetsarbete. Många av de redan fattade besluten följs inte, varken av privat sektor eller offentligt näringsliv. Då är det svårt för politiker att veta hur vi ska gå vidare och ställa nya krav. Vi har ingen aning om huruvida fattade beslut skulle ha någon inverkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar