23 december 2008

stilla i båten, gudmundson

Svenska Dagbladets Per Gudmundson är orolig för vad som händer när Maria och Peter slutar som språkrör, som de enligt partiets stadgar senast gör 2011 (under dagen har Svd själva, Aftonbladet, Ekot m fl hakat på - nyhetstorka någon?). Han varnar S för att Yvonne Ruwaida eller László Gönci kanske tar över efter det - och stjälper samarbetet med S och V. Med tanke på att Yvonne redan idag sitter i den grupp som leder samarbetet med de andra partierna och László inte ens är medlem så tycker jag Gudmundson kan sitta still i båten.

Om något parti har förankrat det rödgröna samarbetet så är det De Gröna. Frågan om samarbetsformer har tagits av kongress, partistyrelse, riksdagsgrupp, förtroenderåd och alla andra instanser i partiet.

edit: Erik Ullenhag, partisekreterare för ett parti som bytt både partiledare, vice partiledare och partisekreterare efter valet uttalar sig uppseendeväckande historielöst i Svd: "Det blir så klart ännu mer oklart för väljarna vad det regeringsalternativet innebär och blir ytterligare en faktor som gör det rödgröna gänget otydligare än vad alliansregeringen är".

Och en annan fundering: hur länge tänker Maud Olofsson sitta som partiledare? Hon blev vald ett år innan Maria och Peter och om Alliansen ska vara så "tydliga" som Ullenhag menar ska hon alltså även sitta hela mandatperioden 10-14; fjorton år?

Gröna bloggare: Björn W, Maria F, Carl H, Zaida C, Jakop D, Johannes D, Helene S, Linander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar