18 oktober 2008

tolerans känns SÅ 1900-tal

Miljöpartiet de Gröna har en arbetsgrupp för lika rättigheter som jag satt i på den tiden som jag var partistyrelseledamot. Vi inledde ett arbete (som Yvonne, Mehmet och Jamie arbetar vidare med) som skulle placera Miljöpartiet de gröna - som första parti - på andra sidan gränsen mellan toleranspolitik och normkritisk politik. Ett arbete som bland andra RFSL Ungdom tidigare gjort. Även Röda Korsets ungdomsförbund, till stor del.

Mer mycket vi än försökt plita ner den här ideologiska twisten på pränt så lyckades vi inte göra det bättre än Maria Ferm som skriver på portalen ArvidFalk: "Att bekämpa rasism och homofobi måste utgå från att bekämpa normen som gör att alla sexualiteter förutom den heterosexuella ses som avvikande eller att alla hudfärger och ursprung förutom den vita och svenska ses som främmande. Vi gröna kan inte nöja oss med att tolerera de som avviker, utan arbeta för att upplösa normen som gör att något överhuvudtaget ses som avvikande"

För den som vill gräva ner sig i vår politik för lika rättigheter så finns också De Grönas färska partimotion: En grön politik för lika rättigheter.

Fler som diggar: Jakop, Markus, Alex, scaber_nestor, Mikael, Anders, Rick och Maria själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar