2 oktober 2008

ansvar för klimatet

Ett populärt argument i klimatdebatten är att Sverige bara står för "0,2 procent av världens växthusgasutsläpp" eller att flygsektorn står bara för "3,5 procent av människans påverkan av klimatet".

Till att börja med är det ju inte sant, för i de 0,2 procenten räknar man till exempel inte med de utsläpp som svensk import orsaker i andra länder och genom att bara avfärda de 3,5 ignorerar man att flygsektorn är den klimatpåverkande näring som växer snabbast.

Men även om det skulle vara sant så är det irrelevant.

Man kan ju alltid dela in världen i zoner eller näringar som var och en står för 0,2% av koldioxidutsläppen. Skulle det betyda att ingen zon och ingen näringsgren längre kan påverka världens utsläpp genom att minska sina egna utsläpp?

Att skylla på att ens land, ens företag eller ens sektor står för en försvinnande liten del är ett fegt och oansvarigt sätt att säga "det här får någon annan ta hand om".
Byt regering, inte klimat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar