6 oktober 2008

ain't nothing but a number

För några år sedan fick jag i uppdrag att skriva en 16 000 tecken lång essä om ungdomsdiskriminering. Då var jag knappt medveten om att det förekom men i researchen till texten insåg jag det absurda i att viss näringsverksamhet (som i det fallet badhus) får diskriminera vissa myndiga åldersgrupper helt godtyckligt i Sverige. Och att vi fått dispens från EU att införa ålder som diskrimineringsgrund.

Nu har vi i alla fall gjort det, men lagen är skriven utifrån ett äldrediskrimineringsperspektiv och är väldigt svag.

LSU har tagit tag i frågan och Hanna listar några områden där ungdomar blir diskriminerade i vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar