14 maj 2008

grönt är skönt

Februari 2008: Jag utvecklar varför "jag tycker att det är orimligt att som parti driva att Sverige ska lämna EU".
Maj 2008: TT har kontaktat 151 av anmälda 180 kongressombud. Av dem svarar 79 att de vill slopa utträdeskravet.

Ibland går det fort att komma i fas.

2 kommentarer: