5 mars 2008

två procent?

Många medier (Corren et al) skriver mer eller mindre spydigt om att klimatberedningen inte kunde komma överens om ett gemensamt mål. Alliansen säger sig vilja minska utsläppen med 38 procent och den grönröda oppositionen säger 40.

Det ledarskribenter (medvetet?) verkar missa är att Moderat-Alliansen räknar in insatser i utlandet för 8 procent i de nationella målen. Mp/S/V gör det inte - även om vi självklart står bakom lika mycket internationella insatser som regeringen.
Det betyder att de korrekta jämförelsesiffrorna för de nationella målen är alltså 30 och 40. Skillnaden är 10 procent - inte två.

(När dessutom ministrar redan innan beredningen lämnade in sina lunta har sagt nej till flera av förslagen som beredningen enats kring blir den Moderatledda regeringens miljöpolitik ännu tunnare. Har de gett upp? Lämnar de walk-over?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar