31 januari 2008

vänster- och högerpanik

Igår arrangerade De Gröna i Malmö en välbesökt och spännande föreläsning med ETCs Johan Ehrenberg tillsammans med Feministiskt initiativ, ABF och Kvarnbys folkhögskola. Detta fick vänsterfolk att gå i taket.

Argument 1: "Miljöpartiet är ju ett borgerligt parti, inte ett socialistiskt"
Framfört av Jens Ohlsson innan föreläsningen. Det roliga med argumentet är att Jens är socialdemokrat. Ett parti som har mer likheter med Moderaterna än med oss. När sedan Ehrenberg under föreläsningen kritiserade Socialdemokraterna nästan lika mycket som borgarna blev det ännu bättre.

Argument 2: "Miljöpartiet bedriver borgerlig politik i Region Skåne"
Framfört av vänsterstudenter i ETC och på flygblad under föreläsningen. Det är helt riktigt att De Gröna samarbetar med borgarna i Region Skåne. Det gör att en del borgerlig och en del grön politik kommer ut av samarbetet. Men att påstå att det skulle vara lättare att behålla låga kollektivtrafiktaxor med socialdemokrater är lite väl mastigt. Alternativet till att ingå i den nya majoriteten hade varit ett minoritetsstyre med Sverigedemokrater som vågmästare. Det kanske Vänstern hade föredragit?

Jag tror att den här frustrationen framför allt kommer från en vänsterpanik. En panik över att en grön rörelse är på frammarsch på en sådan fart att till och med ledande borgerliga och vänsterpolitiker gör upp med gamla ideologiska heliga kor. Plötsligt diskuteras tillväxtens problematik och samspelet människa-miljö som måste vara överordnat allt annat i tid bland både höger- och vänstermänniskor.

I ett nytt öppet diskussionsläge där vare sig privatiseringar eller återkommunaliseringar behöver vara tabu så är det fler och fler som vågar vägra vara vänster - och vågar vägra vara borgare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar