30 januari 2008

mer normer åt folket!

Drygt 7 av tio svenskar är toleranta nog att tillåta homosexuella par att gifta sig. Bland min bloggs läsare så är hela 6 av tio toleranta nog att tillåta heterosexuella par att göra samma sak.

Jag tycker den sortens mätningar är ganska irrelevanta. Politiker använder sig för lite av normerande lagstiftning. Vissa frågor borde vara så pass självklara ur ett politiskt mänskliga rättighetsperspektiv att opinionen inte ska behövas som argument för at lagändra. Att förbjuda barnaga 1979 är ett exempel: politiker vågade slå fast att det, från samhällets sida, faktiskt inte är OK att slå barn oavsett vad folk tycker om det. Ett ännu mer närliggande exempel är samkönade pars rätt till att prövas för adoption 2003. Opinionen svänger när lagstiftningen träder i kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar