24 januari 2008

framtidsbad

Citeras i Sydsvenskans senaste artikel om badhushistorien. Det de inte nämner är att fritidsnämnden varit eniga sedan i mars. Det beslut som togs igår var att upprepa en viljeyttring från en lika enig fritidsnämnd för nästan ett år sedan. Men kul att se att Malmö centralt (=Ilmar) även förstått behovet av simytor.

När Aq-va-kul stängdes förra året hade jag samtal med organisationer som jobbar med tillgänglighet och jämställdhet i Malmö, för att få deras synpunkter på badfrågan. Min och De Grönas linje är att Malmö snarare behöver tillgängliga bassänger för funktionshindrade och ytor för simträning och motionssimning - än äventyrsbad.

1 kommentar: