12 november 2007

släpp invandringen fri, det är vår

KDU, LUF och Timbro går gemensamt ut på GP Debatt och vill ha fri invandring, av rent ekonomiska anledningar: "För ett mottagarland som Sverige är invandringens ekonomiska effekter positiva. Stängda gränser får effekten att ett land stannar produktions- och utvecklingsmässigt."

Jag gillar flera argumentationstrådar i artikeln, bland annat slår de hål på myten som jag också brukar prata om, att antalet jobb inte är konstant - ett tätbefolkat land har inte per definition högre arbetslöshet. Det är ett effekttivt sätt att förklara att invandrarna inte "tar våra jobb", utan snarare "skapar dem". Sen refererar de till forskaren Philippe Legrain som ägnat de senaste åren att utreda de ekonomiska fördelarna med fri migration.

Dock saknar jag, som så ofta när högern debatterar invandring, det mänskliga perspektivet. Jag håller helt med LUF, KDU och Timbro om att de rent ekonomiska fördelarna med invandring kan stå på egna ben. Men även i de fall där de inte gör det vill jag se en stark invandring till Sverige. Därför tycker jag att det är viktigt att alltid hävda asylrätten i samma andetag som man hyllar de ekonomiska fördelarna. Kort och grönt sagt: Det är bra för Sveriges ekonomi att ha en stark invandring. Och dessutom är det vår mänskliga skyldighet att erbjuda flyktingar en fristad.

Andra bloggar om migration, asyl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar