7 maj 2007

fack you too?

Mitt parti är ju knappast det allra fackvänligaste (och det har jag inga problem med) partiet i riksdagen men att som ungdomsförbund prioritera en anti-fack-kampanj tycker jag, som Lage, känns lite märkligt. Speciellt när KDU-kidsen inte hittar bättre exempel på maffialiknande metoder än när Syndikalisterna blockerade ett hunddagis där en kvinna arbetade för 27 kronor i timmen, och hade bett facket om hjälp.

Ella Bohlins klockrena kommentar i Göteborgs Fria: "Men vi ska inte snöa in på just det där..."

Andra bloggar om KDU, Ella Bohlin.

13 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. (Min dator hängde sig - därav den borttagna kommentaren...)

  För min del tycker jag att det är sorgligt att många inom miljöpartiet inte är särskilt aktiva för arbetsrätt och för fackföreningar - utan istället många gånger hamnat på en borgerlig linje i dessa frågor.

  Visst måste arbetarerörelsen förändras - i många och långa stycken är den ännu patriarkal och socialt konservativ. Men jag upplever att saker och ting håller på att hända. Medvetenheten och respekten växer, också långt inne i IF-Metalls mötesrum.

  Dessutom har fackföreningsrörelsen varit och är alltjämt oerhört viktig för fattiga och utsatta människor världen över. Och detta, den organiserade kampen för bättre lön, rimliga arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö, kan väl knappast vara något en miljöpartist skall eller bör motsätta sig?

  SvaraRadera
 3. Jag tycker att det där är en myt.

  Miljöpartiet har tydligt försvarat kollektivavtalen och fackföreningarna. Inom Syndikalisterna är det så många gröna engagerade att man har startat en egen sub-grupp inom SAC.

  Att vi "ofta" skulle göra upp med de borgerliga i arbetsrättsliga frågor är ren lögn. Det har handlat om att undanta småföretagare från ett par bestämmelser. Det är en helt annan grej som småföretagare med ett 10-tal anställda att uppfylla alla arbetsrättsliga regler. Det måste finnas en flexibilitet utifrån företagets storlek.

  Dessutom är vi ett parti som tycker att man ska kunna kritisera även fackförbunden, för att de inte prioriterat t ex jämställda löner och väldigt sent börjat arbeta med mångfaldsfrågor, till exempel.

  SvaraRadera
 4. Min upplevelse är att många inom miljöpartiet har en borgerligt liberal inställning i dessa frågor, inte att miljöpartiet som helhet är antifackligt eller att det vid åtskilliga tillfällen har gjort upp med borgarna i riksdagen. Det är en väsentlig skillnad från vad jag nu får läsa att jag har påstått! Jag tänker dock inte kalla påståendet för lögn, men jag hävdar att det är en väl orättvis feltolkning.

  Problemet med just undantagen i LAS är att den fått den effekten att fackligt aktiva anställda, och andra som har haft synpunkter på arbetsmiljö och dylikt får gå först. Det är välkänt inom facket, åtminstone i Skåne. Flexibiliteten i detta fall blir alltså möjligheten att avskeda dem som kräver sin rätt. Och det gillar inte jag.

  Kritiken du framför mot facket är, som jag skrev, delar jag i allra högsta grad (jag bara säger att jag tycker mig känna att det händer saker). Jag håller inte facket om ryggen om jag inte håller med dess åsikter eller dess politik. Och jag är därtill djupt kritisk mot dess senfärdighet att så att säga omfamna det gröna, exempelvis i form av kärnkraftsavveckling, grön skatteväxling, bara för att nämna några exempel.

  SvaraRadera
 5. Är ledsen om du känner dig feltolkad, det var inte medvetet. Ser nu att jag kanske läste in "miljöpartiet" där du skrev "miljöpartister". Sorry för det.

  Som jag förstått det så brukar fackförbunden själva ganska ofta förhandla bort de LAS-regler som de borgerliga partierna och Miljöpartiet slopade för småföretag, så den verkar inte vara den heligaste fackliga kon.

  Jag tänker också att det måste finnas andra medel för att företag inte ska avskeda de fackligt aktiva än att lagstifta om att de som jobbat längst ska "sitta säkert"?

  SvaraRadera
 6. För min del har jag inget problem med principen om att den som har arbetat längst också skall få stanna kvar längst. Det är ju faktiskt så att även om vi unga i brist på erfarenhet löper störst risk att bli arbetslösa vid uppsägning är det också vi som lättast får ett nytt arbete.
  Att ta bort turordningsreglen skulle bara drabba äldre och hårdat äldre i vård- , omsorgs och industiyrken. En femtionioårig svetsare eller en sextioettårig undersköterska är inte särskilt hett eftertraktade på arbetsmarknaden.

  Du är välkommen med idéer angående hur man säkrar möjligheten att påverka på jobbet utan lagstiftning. Till dess förespråkar jag lagstiftning.

  SvaraRadera
 7. Det jag snarare tänkte på var att du nämnde din rädsla att just de fackligt aktiva skulle bli sparkade utan de aktuella LAS-reglerna. Men den risken fanns ju även med LAS-reglerna...? Eller menar du att det är de som arbetat på en arbetsplats länge som bråkar mest om arbetsmiljö?
  Min erfarenhet är inte så.

  SvaraRadera
 8. Mitt resonemang följer två spår:

  1) Det är rimligt att den som är 62 skall kunna känna sig trygg och få behålla sitt arbete till pensionen - inte behöva bli undanskuffad av en 24-årig, vilken, som sagt, har lättare att få tag på ett nytt jobb.

  2) För det första anser jag inte att påpekande av säkerhetsbrister på jobbet är att "bråka", och jag hoppas verkligen att du håller med mig där. För det andra är fortfarande min erfarenhet den att fackligt aktiva sitter illa till när ett mindre företag kan avskeda den det lyster. Och för det tredje efterfrågar jag alltjämt förslag på, som du säger, "andra medel" än lagstiftning för att skydda fackligt arbete, naturligtvis gällande även SAC:s medlemmar och aktiva!

  SvaraRadera
 9. Det känns som om du tycker att jag är mer fackfientlig än jag är...

  1) Att äldre ska ha inbyggd mer trygghet än yngre är ju samma retorik som Centerpartiet och deras ungdomsavtal. Jag tycker inte det håller. Samma regler för andra. Hellre då en lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet (som EU initierat) som funkar åt båda hållen, så man varken får ge yngre sämre arbetsvillkor och inte heller avskeda folk bara för att de är äldre.

  2) Och självklart anser jag inte att fackligt engagemang är att "bråka", därav citationstecken.

  Och som sagt, jag tycker att lagar mot diskriminering (t ex då mot fackligt aktiva) men framför allt tydliga regler för i vilka sammanhang man över huvud taget får
  avskeda personal är bättre regleringar än LAS-regler om "först in, först ut".

  SvaraRadera
 10. "Det känns som om du tycker att jag är mer fackfientlig än jag är..."

  Ärligt talat - det är nog helt möjligt :) För min egen del tycker jag att det vore spännande med fler diskussioner mellan våra ungdoms- och studentförbund. Jag tror mycket gott kunde komma ur dem, bättre förståelse till exempel :)

  1) LAS säger ingenting om ålder - så något jämlikhetsproblem gäller inte. Diskrimineringslagstiftning tror jag inte räcker - den har inte stoppat vare könsförtryck, rasism eller homofobi. (Självfallet skall lagarna finns och gärna skärpas, men de löser sällan/aldrig problemet, d.v.s orättvisorna.)

  2) Om du tittar noga så ser du att du faktiskt utelämnade citationstecknen i din kommentar. Det var jag som hade dem i min :)

  3) Låt oss gärna förstärka anställningsskyddet. Att komplettera LAS vore väl en jättebra början!

  SvaraRadera
 11. "Jag tror mycket gott kunde komma ur dem, bättre förståelse till exempel"
  Absolut =)

  1) LAS säger inget om ålder, men de senast anställda brukar ju som regel vara yngre än de som varit anställda längst...

  2) Haha, där ser man. Ber om ursäkt för utelämnade citationstecknen :)

  SvaraRadera
 12. 1) Vilket ju exakt är min poäng - att det är helt OK.

  Nåväl - jag antar att vi fortfarande inte är helt överens. Men jag är tämligen säker på att jag förstår dig :)

  PS Mina komplimanger till flera av era kongressbeslut. Ni har mycket att lära oss om interndemokrati. Grattis också till förbundsstyrelseposten! DS

  SvaraRadera
 13. Tack för konstruktiv diskussion och gratulationer. :)

  SvaraRadera