13 december 2005

väger upp med lite äganderätt

Noterar att jag dissat den heliga Alliansen ett par dar, så jag måste ju på de röda också...

Om nån skulle fråga mig vad jag tycker är bra och dåligt i de andra ungdomsförbunden skulle jag direkt kunna rabbla sakfrågor och ideologi, förutom när det gäller SSU. De är så splittrade att man vet aldrig vad man kommer möta när man sätter sig i en debatt.

I SSU Skånes program kan man t ex läsa: "För att avskaffa det kapitalistiska samhället måste dess grund angripas. Grunden för det kapitalistiska samhället och det privata vinstintresset är den privata äganderätten av produktionsmedlen. (...) Den privata äganderättens avskaffande innebär att gemensamt ägande blir det centrala i samhället" (SSU Skåne 2004). Ursäkta? Avskaffandet av det privata ägandet? Jag vet inte ens om jag ska börja kritisera själva orimligheten eller hur många ljusår det är från Sossepolitik... Jag tror jag låter citatet tala för sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar