5 februari 2009

ett valmanifest väger så lätt...

Timbros Tobias Holdstock twittrar till med anledning av mitt inlägg om att Alliansen sviker sin regeringsförklaring, "en regeringsförklaring från 2006? Pleaze.... på den tiden har mp hunnit vara för och sen emot många saker, många ggr om"

Så då gräver vi väl upp Alliansens valmanifest istället:
"(...) En Alliansregering kommer under mandatperioden 2006-2010 intemedverka till några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer. Inte hellerkommer vi att ge förnyade driftstillstånd till de två reaktorer som stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden. Allians för Sverige (...)"

Déjà vu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar