19 januari 2009

lite interndemokrati har ingen dött av

Miljöpartiet de Gröna är det enda riksdagspartiet som har en positiv medlemsutveckling, övriga partier blir färre och färre medlemmar. Vi tror själva att vår popularitet beror på att gröna medlemmar ges möjlighet till direktdemokrati. De andra partierna verkar tro att lösningen är ännu mer centralstyrning.

Ett bra exempel är fastställandet av valsedlarna till EU-parlamentsvalet. I november skrev Expressens ledarsida om Socialdemokraternas process som lett till att Marita Ulvskog toppar listan:

"Formellt var det partiets så kallade förtroenderåd som beslutade om namnen på valsedeln, men i praktiken var det Mona Sahlin som fällde avgörandet. Socialdemokraterna befäster därmed sin ställning som ett av våra mest toppstyrda partier."
S-bloggaren Jonas Morian nickade med:
"Jag har flera gånger tidigare uttryckt min förhoppning att EU-frågor ska tas på större allvar i Sverige och inte minst inom socialdemokratin. Sammansättningen av valsedeln till Europaparlamentsvalet nästa år tyder på att vi fortfarande har en bit att gå."
Expressens ledarredaktion tyckte då att det var positivt att de borgerliga partierna lät medlemmarna rösta på listan interna "provval". Men härom dagen återkom samma ledarredaktion med en betraktelse över hur provvalen ignorerats av respektive partiledning:
"Svenska partier är i allmänhet väldigt rädda för att ge sina medlemmar direkt inflytande över namnen och placeringarna på valsedeln. Borgerliga partier förtjänar hårdare kritik då de inte lever upp till vad man lär: mer av personval."
Listan är talande:
- Lennart Sacrédeus (kd). Flest förstaplatser i medlemsomröstningen, men petades ändå den 55 namn långa valsedeln. "Inte en lagspelare"
- Anna Maria Corazza Bildt (m). Trea i medlemsomröstningen, men flyttades ner till plats åtta. "För många Stockholmare"
- Hans Lindqvist (c). Fyra i medlemsomröstningen. Petades från en 45 namn lång valsedel. "För gammal"

I jämförelse med den cirkusen kallas De Gröna för ett "partidemokratiskt föredöme". Vår beslutande medlemsomröstning inleds idag och alla medlemmar har en röst, dessutom säkrad genom Australian ballots så att allas åsikter tas till vara.

Låt kryssandet börja!Fler: Maria 1, 2, Zaida, Jakop 1, 2, Johan, Jimmy, Linn, Tomas, Christian, Emma, Fredrik, Johan, Carl och Johannes

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar