11 september 2008

eUgo-boosting

Tänk att få vakna till den här sortens blogginlägg, om sig själv:
"...det faktiskt är svårt att inte älska ett grönt parti så som Anders framställer det. Även om jag, med mitt ganska annorlunda perspektiv, långt ifrån alltid är överens med honom i sakfrågor, så är hans visioner lika bländande oavsett varifrån man tittar på dem. Och i riktningen mot de visionerna ingår ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Saken är klar för mig. Grönt är sällan så skönt som genom Anders 'Nej till utträdeskravet' Wallner."

Nisse sållar sig alltså till oss unga gröna som tänker rösta nej till utträde i medlemsomröstningen. Precis som till exempel EU-kritikerna Karin, Axel och Mikael.

Och samma dag kommenterar Svenska Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson EU såhär på sin blogg: "För övrigt ogillar jag att miljöpartiets Ulf Holm använder Naturskyddsföreningen i sin partiinterna kampanj för EU-utträde. Naturskyddsföreningen tar givetvis inte ställning i den frågan. Och inom miljöområdet är min egen erfarenhet efter många års arbete med EU:s miljöfrågor att EU:s miljöpolitik skulle försämras om Sverige lämnade EU, vilket med stor sannolikhet skulle leda till en sämre miljö i Sverige, EU och världen i övrigt.”

Som sagt, Sverige kanske skulle klara sig utan EU. Men klarar sig EU utan Sverige?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar