14 augusti 2008

skattefinansiera public service!

På Grön Ungdoms intranät debatteras friskt "tv-licensen" (maken till missvisande ord?) sedan några dagar. Jag antar att Jutterström & co hackat sig in, för idag publicerar de "Även folk utan teve bör betala tevelicens" på DN Debatt. De menar att public service bör finansieras solidariskt via skattesedeln och inte en byråkratisk omodern licensavgift - dock inte vara en del av budgetprocessen så att olika politiska lägen kan påverka möjligheten för public service att göra granskande journalistik.

Inom Grön Ungdom finns en hel rabatt med åsikter, från att bevara det nuvarande systemet till att skrota licensen över huvud taget och låta SVT, SR och UR konkurrera på en fri marknad.

Mina personliga åsikter är att
- Jag vill ha en solidariskt skattefinansierad public service. SVT, SR och UR:s verksamhet gynnar inte bara tv-tittarna utan har en större samhällsnytta. Byråkratin med en separat insamlingsorganisation känns omodern och förlegad. (Fatta att folk åker runt och kontrollerar huruvida vi har tv-apparater eller inte? Samtidigt som SVT och SR lägger ut så mycket material på nätet...)
- Jag vill se ett smalare public service än idag. Jag ser inte allmännyttan i 47 likadana SR-prat-program eller att SVT köper in megadyra sportsändningar.
- Det gärna får införas mekanismer som gör att avgiften (och därmed möjligheten till granskning av makten) inte blir beroende av snabba politiska svängningar.

Miljöpartisterna Gunvor G Ericsson och Jan Lindholm la 2006 en motion om att se public service som infrastruktur och att ett automatiskt avgiftssystem kopplat till exempel till beskattningsbara inkomster, ungefär som begravningsavgiften fungerar idag. Tänk att partiet alltid är lite steget före.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar