30 juni 2008

jämfEUrelse som haltar

Max Andersson är en trevlig, kompetent och bra på person på många sätt och vis men man kan ju lugnt säga att vi har väldigt olika syn på huruvida Sverige ska vara med i EU eller inte.

En sak jag stört mig på ett tag är hans argumentation på sin blogg under rubriken "Utanför EU kan vi..." där han listar vad Sverige skulle kunna driva för politik om vi inte var medlemmar i EU. Ur innehållet kan man lista ett stopp av torskfisket, att ta bort handelshindren mot tredje världen, slopa momsen på ekologisk mat och föra en utrikespolitik som står på de fattiga ländernas sida.

Självklart håller jag med Max om att det är en bra grön Att Göra-lista, men frågan är om vi verkligen skulle kunna göra de reformerna i Sverige - för att vi lämnar EU?

En annan liten komponent som saknas är ju nämligen egen majoritet för miljöpartiet i Sveriges riksdag. Och då måste man ju rimligtvis jämföra det framtidsscenatiot med att De Gröna skulle ha egen majoritet i EU-parlamentet - och då skulle vi ju kunna genomföra samma reformer på europeisk nivå!

Det Max gör är alltså att jämföra en miljöpartistisk svensk riksdag med ett konservativt EU-parlament. Självklart blir det då lätt att föredra det tidigare. Men så värst korrekt är det inte.

7 kommentarer:

 1. Inget ont om Max, men dina invändningar mot hans argumentation om EU-medlemska är exakt samma som jag har.

  Inte bara är de inkorrekta, utan jag har också svårt att se hur han kan motivera ett engagemang som grön riksdagsledamot om han tror att det är så omöjligt att genomdriva bra politik så länge vi är EU-medlemmar. Så min slutsats är att inte ens Max tror på sin egen argumentation.

  SvaraRadera
 2. Jag tvivlar på möjligheten att vara "gott exempel"och kunna gå före om man står utanför EU.
  Sverige har inte varit inblandad i något krig på snart 200 år, trots detta föredömliga uppträdande så är inte världen mindre våldsam för det... Ibland krävs det mer än ett gott föredöme, man behöver gemensamma spelregler oxå!

  Givetvis skulle Sverige kunna införa ensidigt fiskestopp på torsk utan EU (fast jag tror politisk vilja saknas) men visade inte Kalla fakta i ett reportage förra året att tjuvfisket i Östersjön skördade dubbelt så mycket torsk som vi "sparade" genom att sänka våra kvoter? Är man många som delar på ett hav och en resurs så krävs gemensamma regler och inte minst sanktionsmöjligheter mot de som bryter reglerna. Vilken makt har vi över andra EU-länder om vi går ur???

  SvaraRadera
 3. Förslagen på min blogg kräver inte en miljöpartistisk majoritet i Sveriges riksdag, och jag är förvånad över att Anders tror att de skulle göra det. Det finns många förbättringar som vore möjliga om vi lämnar EU, och som vi kan uppnå genom förhandlingar.

  Låt oss gå igen de förslag som Anders nämner i sin bloggpost:

  "ett stopp av torskfisket" - det här förslaget lyckades vi förhandla till oss efter valet 2002, men EU stoppade det. Det kräver inte en grön majoritetsregering.

  "att ta bort handelshindren mot tredje världen" - alla partier i Sverige har en betydligt mer frihandelsvänlig linje än EU, och det här kommer nog inte vara en fråga vi ens behöver prioritera i förhandlingar för att få till stånd förbättringar på. Det kräver inte en grön majoritetsregering.

  "slopa momsen på ekologisk mat" - det här målet uppnådde vi i förhandlingarna med sossarna 2002, men när s kom på att det stred mot en EU-regel så backade de ur. Mp hoppas kunna tvinga sossarna att strid mot EU i frågan efter nästa val. Det kräver inte en grön majoritetsregering.

  "föra en utrikespolitik som står på de fattiga ländernas sida." - det är helt enkelt Sveriges traditionella utrikespolitik som alla partier i riksdagen brukade stå bakom innan vi gick in i EU och var tvungna att anpassa oss till de stora EU-ländernas intressen. Om Sverige lämnar EU och börjar utforma sin egen politik igen så kommer det politiska linjen att återvända till normalläget. (Min något cyniska analys av läget är att det finns en hel del röster att vinna i Sverige på att föra en politik för internationell solidaritet, och att politiker från båda blocken, framförallt från mp,v,s,fp,kd kommer att skynda sig att återställa ordningen i svensk utrikespolitik ganska snabbt efter ett svenskt utträde.) Inte heller den här förbättringen skulle kräva en grön majoritet i riksdagen.

  Flera av de förbättringar Anders tar upp skulle vi redan har fått igenom om Sverige inte varit med i EU. Ingen av de kräver att mp har egen majoritet!

  SvaraRadera
 4. Anders

  Du är väl medveten om att dina spekulationer om vad som skulle vara möjligt om det fanns en grön majoritet i EP blundar för att kommissionen har vetorätt, att beslut även måste tas av en kvalificerad majoritet i ministerrådet, och att EG-domstolen kan förbjuda saker som strider mot fördragen?

  En av poängerna med EU-systemet är nämligen att det ska vara svårt att driva igenom förändringar i den förda politiken, oavsett vad folken tycker. Jonas Sjöstedt brukar peka på att under nittiotalet hade socialdemokraterna en historiskt unik dominans i de stora EU-länderna, men trots det så misslyckades de med att driva EU-politiken åt vänster. Det är inte meningen att systemet ska vara känsligt för folkliga opinioner.

  SvaraRadera
 5. Jimpan skriver:
  "jag har också svårt att se hur han kan motivera ett engagemang som grön riksdagsledamot om han tror att det är så omöjligt att genomdriva bra politik så länge vi är EU-medlemmar."

  Det här var en väldigt konstig formulering. Vad är det som är så svårt att förstå Jimpan?

  Man gör det man kan, och även om EU gör det mycket svårare på många områden så måste man ju ändå göra det man kan.

  EU är visserligen mycket svårare att påverka i rätt riktning än det svenska politiska systemet, men det betyder inte att det är omöjligt att påverka i alla frågor. Det finns ett spelutrymme som måste utnyttjas. Det gäller särskilt på miljöområdet. Den historiska utvecklingen när det gäller miljöpolitiken kommer att leda till högre miljökrav, helt oavsett EU. EU försenar visserligen utvecklingen genom att de minst ambitiösa länderna får bestämma takten, men gröna politiker kan ändå uträtta saker genom att driva på.

  Och även i de fall där EU förbjuder oss att använda de bästa verktygen för ett visst mål (alkoholpolitiken är ett bra exempel på detta, där EU förvandlat våra gränskontroller till ett skämt) men det betyder ju inte att det inte finna andra sätt att jobba på också.

  SvaraRadera
 6. @Max: Det jag har svårt att förstå är hur du kunde tycka att det var någon vits med att kandidera till riksdagsledamot innan Sverige gått ur EU.

  Visst är det som som du säger, att man gör det lilla man kan. Det kan helt enkelt vara jag som missförstått dig. Jag trodde nämligen att du ansåg att vi som EU-medlemmar inte kan göra de saker du menar att vi kan göra utanför EU (om den meningen blev begriplig). Inte att det bara är svårare att göra dem inom EU än utanför.

  Markus har en god poäng i sin kommentar: Okej, vi kanske kan göra de sakerna utanför EU, men vad är poängen med en sådan unilateralism? Jag menar att det inte är särskilt stor chans att andra länder tar efter. Jag tror mer på samarbete än isolering.

  SvaraRadera
 7. Max; Spekulationerna om en grön majoritet kan ju utvecklas till att även innebära gröna majoriteter i ministerrådet och kommissionen. Poängen blir densamma. Om de gröna var den starkaste kraften i EU skulle vi kunna vrida den politiska riktningen åt det gröna hållet.

  Att Sverige inte ska kunna bestämma själva över torskbestånd och momssatser är ju saker vi redan idag arbetar för att förändra i EU-strukturen. Där är vi inte oense.

  SvaraRadera