10 mars 2008

hur svårt kan det va?

Å ena sidan: ett folkparti som försöker lyfta en lokal skolfråga till en riksangelägenhet med skuldbeläggande "nu-tar-vi-hårdare-tag-mot-invandrarna-igen"-retorik som "Hur agerar vi när toleransen och det mångkulturella samhället kommer i konflikt med till exempel individens frihet och en jämställd och modern kvinnosyn?". Ett tips till "liberalerna": om du har elever som inte vill gå på lektionerna; hitta individuella lösningar, anpassa undervisningen och samtala med föräldrarna. Att tvinga människor till saker de inte vill är sällan god pedagogik.

Å andra sidan: ett folkparti som tillsammans med De Gröna i Skåne driver politik för allas rätt till vård, oavsett var man är född.

Folkpartiet kanske bara behöver lite bättre sällskap för att inte spåra ut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar