4 januari 2008

äktenskapet for dummies

Den borgerliga vigseln blir allt vanligare, meddelar Ekot. For de flesta uppges skälet vara att "slippa den religiösa anknytningen som en kyrklig vigsel har".

Först och främst, äktenskapet for dummies: Folk har gift sig i alla tider och kulturer, men det är inte förrän ganska nyligen som det har blivit en koppling mellan religion och att gifta sig. Under medeltiden flyttade parterna helt enkelt ihop for att ingå äktenskap, ett "världsligt förbund" under samförstånd. Kyrkan blandades in under senare delen av medeltiden (1734 blev den kyrkliga vigseln obligatorisk).

I Sverige idag regleras äktenskapen under äktenskapsbalken; makarna skall "gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa". Det finns ett inbyggt skydd for den ekonomiskt svagare parten i aktenskapet. Vigseln genomförs av en vigselforrattare, som kan vara religiöst kopplad - men det tappar alltså i popularitet.

Som jag ser det finns det en hel del omoderna skrivningar i äktenskapsbalken. Bland annat reglerar den kön och antal på vilka som ingår som makar. I praktiken är lagen anpassad efter en man och en kvinna som lever tillsammans för att alstra barn. Alltså kusligt nära den kristna hogerns syn på relationer... I ett modernt samhalle borde juridiken styras av hur människor lever - inte normer och religion.

Idag lever manniskor i alla möjliga relationskonstellationer. Sambos, särbos, med eller utan barn och barnen har mellan en och kanske 3-4 vuxna personer i sin närhet som fungerar som foräldrar. Det rimliga vore att ta fram en samlevnadslagstiftning som reglerar all samlevnad mellan människor som vill binda sig (ekonomiskt och juridiskt) till varandra.

Så skönt att Miljöpartiet de Gröna inlett ett arbete for att ta fram ett forslag på hur en sådan reform skulle kunna se ut. Jag är spand av forväntan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar