12 december 2007

Carlgren är självgod

"Om hela världen gör som Sverige skulle utsläppen av växthusgaser kunna minska kraftigt", är miljöministerna paroll när han talar inför världens ledare på Bali.

På Naturvårdsverkets hemsida står det att svensken i snitt släpper ut ca 6 ton koldioxid, men då är följande inte inräknade:
- CO2-ekvivalenter, d.v.s. andra växthusgaser
- internationella flygtransporter (svenskarnas semesterresande med flyg orsakar att fyra miljoner ton växthusgaser släpps ut i atmosfären under ett år, enligt DN. Och det ökar.)
- internationella båttransporter
- indirekta utsläpp av konsumtion importerad mat m.m.

Räknar man in detta hamnar det svenska snittet snarare på det dubbla, uppåt 10-12 ton per person/år. Menar miljöministern då att jorden pallar med att varje person släpper ut 10-12 ton per person/år? Med en sån logik menar ju Carlgren att Kina kunna släppa ut 12 700 000 000 ton co2-utsläpp per år och allt skulle vara frid och fröjd med klimatet.

Vi måste diskutera utsläpp/capita - inte per land. Det är hyckleri att lägga ut sina industrier i låglöneländer, och sen säga att det är "deras" co2-utsläpp som är problemet.

Byt regering - inte klimat.

Andra bloggar om klimat, Andreas Carlgren.

10 kommentarer:

 1. Ett märkligt synsätt att räkna utsläpp/land. Har inte Carlgren hört att globaliseringen gjort nationalstaten obsolet?

  SvaraRadera
 2. Nja, Carlgrens uttalande är kanske inte klockrent men din är i så fall värre. Framförallt ger du flera skäl till varför nuvarande regering är bättre än förra för miljön.

  1. Anledningen till att man räknar utsläpp per landareal är att måtten på naturens förmåga att återställa baseras på land/havs- areal. Carlgren följer bara standard.

  2. Det är irrelevant hur många som bor i ett geografiskt område så länge som området producerar mindre utsläpp och avgaser än det kan återställa. Då är det en miljöbov.

  3. Visserligen kan man försöka sig på det retoriska greppet att ställa befolkningstätheten i varje geografiska område mot varandra och säga att "Ett Sverige med kinas befolkningstäthet skulle ha utsläpp i nivå med" men det där håller inte om man är miljöpartist och vill avskaffa kapitalism, reklam med mera. Anledningen till Sverige och övriga västvärldens låga befolkningstäthet stavas nämligen kapitalism.

  Att U-länderna har betydligt högre befolkningstäthet stavas "brist" på kapitalism.

  Sammanfattning: En regering som din (med V och S) som vill föra Sverige tillbaka till 1920 talet vad gäller ekonomiska reformer kommer med all sannolikhet öka befolkningen och därmed koldioxidutsläppen. En borglig regering som lyckas minska utsläppen gör det däremot permanent, utan risk för backslash.

  SvaraRadera
 3. Det skulle alltså stå "Då är det INTE en miljöbov" i sista meningen i punkt två. Men men..

  SvaraRadera
 4. "Att U-länderna har betydligt högre befolkningstäthet stavas "brist" på kapitalism."

  Liberia (U-land) 37 inv/km2
  Tyskland (I-land): 236 inv/km2

  Botswana: 2,8 inv/km2
  Belgien: 342 inv/km2.

  I-länder har alltså ofta fler invånare, per ytenhet, inte färre.

  och visst, det är irrelevant hur många som bor i ett område, så länge det är hållbart. men då krävs ju en helhetssyn. jorden totalt sett måste kunna återskapa de resurser som konsumeras. menar man att varje geografiskt område ska kunna leva upp till det så ber man följaktligen invånare i Belgien, Taiwan, Tokyo, och ja Stockholm, att flytta någon annanstans, så att just det området också kan bli hållbart.

  Det är förstås en absurd tanke. Låt människor bo var de vill. men en långsiktighet krävs ju också, om alla ska kunna göra det i framtiden.

  SvaraRadera
 5. Rasmus:

  Är du säker på att det oftast är som du säger och inte några få undantag? Kina, Bangladesh, Indien, Nigeria, och Indonesien var alltså några länder som jag hade i sinnet.

  Dessutom kanske det är relevantare att titta på befolkningsökning och där är i-ländernas egenproducerade ökning nästan noll, jämfört med u-ländernas explsiva befolkningsökning.


  Sen så motsätter jag mig inte långsiktighet. Grön skatteväxling, biltullar, nerläggning av alla flyglinjer där flyget inte är dubblet så effektiv som tåg/bil *(sthlm - gbg dörr till dörr tar lika lång tid med flyg som med tåg och skulle alltså ryka direkt..), kraftigt höjda koldioxidskatter på alla kvarvarande linjer...and so on.

  Men för att klara dessa förändringar krävs ett ekonomiskt hållbart system och det är faktiskt den viktigaste indikatorn för att kunna förmå människor att ändra sina beteenden. Således är det fortfarande lika dödsdömt att sitta med LO och Svensk-Kubanska föreningen i regeringsställning - något som MP tyvärr ämnar.

  Summa summarum: Hellre tröga liberaler än bakåtsträvande kommunister...

  SvaraRadera
 6. De länder du tar upp är just undantagen på u-länder med hög befolkningstäthet. Nigeria har allra högst i Afrika. Kolla listan på världens länder här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_stater_efter_befolkningst%C3%A4thet

  som du ser, i-länder ligger generellt på en högre nivå.

  du har helt rätt i att ökningstakten är högre för u-länder, och det beror ju också på att de är på väg att bli i-länder (sen hur lång tid det tar är olika). även dagens i-länder har tidigare gjort samma utveckling. (det är f.ö en väldigt spännande process. nyckeln är att få till ett överskott i det egna jordbruket, för att öka arbetsutbudet på andra områden).

  och ja, givetvis behövs ett långsiktigt hållbart ekonomiskt system, som även innefattar ekologisk och social hållbarhet. att lyckas med det tillsammans med s och v är förstås inte lätt, men att alternativet skulle vara lättare vill jag isåfall ha nåt argument för.

  SvaraRadera
 7. Rasmus: Statistiken visar på allt som du säger, fast tvärtom då...

  1. Staterna 1-4 är skatteparadis där många är juridiskt registrerade men egentligen bor någon annanstans. En del svenska idrottsstjärnor registrerar sig i Monaco (som inte ens är ett land) för att ta ett exempel.

  2. Platserna 5-10 är alla u-länder. Maldiverna, Bangladesh, Bahrain, Taiwan. Platserna 11-20 har bara tre i-länder.

  Summa sumarum för platser 1-20 är:

  Vatikanstaten diskvalificerad
  Tre skatteparadis.
  Sex i-länder.
  Tio u-länder, varav några förövrigt tillhör världens allra fattigaste länder.

  Således kan du få ett väldigt bra bevis på varför en borglig regering är bättre för miljön än en gravt vänsterinfluerad - den första debatterar med siffror och statistik, den andra läser i stjärnorna...

  PS1. Noterar att du gick med på att de u-länder jag nämner har hög befolkningstäthet. Vad bra. En notering du kan göra är att dessa länder som du kallar "undantag" består av 75 procent av gjordens befolkning...rätt mycket för några få undantag kan man tycka.


  PS2. Vi har redan noterat, tack vare mycket bra statistik från dig, att befolkningstätheten inte är högre i u-länder. Notera även att ett u-lands befolkningsökning alltid stannar av när det urbaniseras, inte tvärtom. Att tätheten ökar mycket i vissa få områden och minskar i de flesta är däremot en annan sak. Men för landet i helhet bromsas ökningen av befolkningen.

  PS3. Jag kan givetvis räkna upp ett dussin bevis för att det borgliga alternativet är bättre men det tänker jag inte lägga tid på när jag nu har fått bilden av att du inte är så seriös med vad du säger och tycker...

  SvaraRadera
 8. "inte är högre i u-länder"

  Det skulle alltså vara: "ÄR högre i u-länder"

  Alltså det jag hävdat hela tiden, var mycket stressad när jag skrev förra inlägget.

  SvaraRadera
 9. Till att börja med, Taiwan är inget u-land, det är ett ganska rikt land.

  Sedan kan man också dra slutsatsen att av de 20 första länderna med hög befolkningstäthet, så är 2-3 u-länder om man räknar bort u-länder som är till ytan extremt små, som Bahrain exempelvis.

  Egentligen är det enkelt: I genuina u-länder, vilket alla länder varit, så är medellivslängden kort, och det föds många barn. När landet börjar industrialiseras så överlever fler barn, och landet får en befolkningsexplosion. Ett par generationer senare föds betydligt färre barn än tidigare, och ökningen upphör.

  Några fd u-länder är idag på väg att industrialiseras. Indien, Kina, Brasilien och andra. Dessa är inga genuina u-länder längre.


  du skriver "Notera även att ett u-lands befolkningsökning alltid stannar av när det urbaniseras", vilket är rätt. urbaniseringen sker vid industrialiseringen, och är som jag ser det positiv.

  men jag saknar fortfarande några som helst belägg för att en borgerlig miljöpolitik skulle vara bättre än en grön. du har gett argument för att kapitalism är bättre än socialism för att bygga välstånd, men kom igen det sa tillochmed karl marx.

  jag är seriös med vad jag säger och tycker. upp till dig att det borgerliga alternativet är bättre. och då menar jag bättre än det gröna alternativet, inte bättre än ett socialistiskt.

  SvaraRadera
 10. Rasmus:

  Jag har sagt att en borglig regering spöar en gravt vänsterinfluerad regering när det gäller miljö tio gånger av tio och det är det ända jag behöver bevisa.

  Faktum är att, tyvärr för oss båda, så är ett grönt alternativ inte möjligt i dagsläget. Men ni är välkomna i det borgliga lägret kan jag lova.

  -------

  Du har fortfarande inte visat på kopplingen som du hävdar finns mellan hög befolkningstäthet och rika länder. Tills dess är gjort håller jag mig till mitt ursprungliga resonemang som alltså är:

  Kapitalism avdramatiserar behovet av männsklig arbetskraft och låter maskiner ta över. Maskiner producerar mindre CO2 per kvadratmeter land/hav än vad människor producerar för samma arbete.

  Således är det felaktigt att räkna CO2/capita som Anders W gjorde och sedan hävda att "Kina i så fall får ha XXXXXXXXXXX i utsläpp". Det ända som är relevant är hur mycket man måste sänka sina utsläpp för att ge det distribuerade landet/havet en ärlig chans att återställa sig själv.

  Sverige ligger väldigt bra till om beräkningen görs på det sättet så Carlgrens uttalande är inte anmärkningsvärd.

  Vidare följer av mitt resonemang att människor är de största miljöbovarna och är det något vi behöver ha mindre av, alternativt bromsa ökningen av, dramatiskt, så är det människor. Det bästa sättet för det är kapitalism och urbanisering.

  Förmodligen hade Carl Marx själv kunnat räkna ut detta...

  Sen finns det en massa andra åtgärder som behöver göras, varav några inte alls är borgliga. Stop för motorväg-byggen är något som jag hoppas att miljörörelser på båda sidor lyckas driva genom. Istället kan kommunaltrafiken byggas ut. Men för sånt krävs en fungerande ekonomi som drar in skatter mm...lycka till med det när ni sitter och budgetförhandlar med Lars Ohly.

  Som sagt, en borglig regering spöar en gravt vänsterinfluerad sådan tio gånger av tio och hellre tröga liberler än bakåtsträvande kommunister.

  SvaraRadera