7 november 2007

låt människor (e-)bo var de vill

I Sverige finns det två stora partier som då och då delar politik, till exempel på asylområdet. Det var S&M som 2005 stoppade folkrörelsen som gick under namnet Flyktingamnesti. Nu har de skaffat sig ännu en gemensam fråga. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget ett förslag om att inskränka flyktingars rätt att bo var de vill under sitt första år med uppehållstillstånd. Moderaterna apade efter på sin kongress.

Syftet sägs vara att flyktingmottagandet ska fördelas jämnare mellan landets kommuner, för att det ska vara lättare att få bostad och jobb. Men kan någon visa var i landet alla de här jobben finns? Senast jag kollade så fick de flesta av mina vänner jobb genom kontakter och sociala nätverk. Så hur är det i sådana fall tänkt att flyktingar ska kunna hitta arbete, om de förbjuds att bosätta sig där de har familj och nätverk med människor från samma land.

I båda partierna är det Malmöpolitiker som varit drivande. På moderatstämman kallades bifallet "en seger för Malmö". Det rimmar väl med att S & M gärna kallar flyktingarna för "kris" och "problem" i Malmö.

Det finns en väl utbredd missuppfattning att tätbefolkning och arbetslöshet skulle hänga ihop. Ju fler som bor i ett land, desto mindre jobb skulle det finnas att dela på. Men jag har fortfarande inte hört någon som logiskt kan förklara argumentet - hur kommer det då sig att t ex Holland har lägre arbetslöshet än Sverige?

Miljöpartiet de Gröna har i ett uttalande från partistyrelsen tagit avstånd från S-förslaget och slagit fast att "det är oacceptabelt att människor i Sverige inte själva ska få välja bostadsort." Ett medlemsmöte med De Gröna i Malmö är också tydliga: "Alla människor som väljer att bosätta sig i Malmö ska bli väl mottagna och respekterade".

Andra bloggar om asyl, EBO.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar