11 oktober 2007

på biogasbuss för framtiden?

Läste i Sydsvenskan idag att Alliansens partiledare var i Malmö igår. Fastnar för citatet "resan i den inhyrda biogasdrivna bussen från Sturup till Malmö...". Det betyder alltså att de försöker kompensera sina flygresor genom att hyra in en extra buss, istället för att ta de flygbussar som ändå tuffar mellan Sturup och Malmö?

När man tänker på att tidsvinsten flyg vs. tåg mellan Stockholm och Malmö är ca 1 timme så kan jag spontant känna att det vore mer cred att välja tåget för la Allianza. Eller kanske i alla fall bifalla Karin Svensson Smiths (mp) motion om att införskaffa ett regeringståg för att underlätta det valet i framtiden?

Jag tycker för övrigt att Peter Eriksson sammanfattade de samhällsförändringar Sverige måste gå igenom för att möta klimatförändringarna snyggt i Svenska Dagbladet häromdagen: "Det krävs politiska beslut. Det handlar om en gigantisk omställning, ungefär som när vi tog oss från jordbrukssamhälle till industrisamhälle."

Andra bloggar om klimat, Alliansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar