30 oktober 2007

bidragssamhället

"Hur kan man gå till val på att det mest centrala för det här landet är att återupprätta arbetslinjen, och sedan börja skänka ut bidrag till folk för att de ska stanna hemma?" - Joakim Larsson (liberalen, inte den gröna) om vårdnadsbidraget i Liberal Debatt

Andra bloggar om liberalism, vårdnadsbidrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar