23 juni 2007

Sverige ett ekologiskt u-land

På samma sätt som många svenskar ser Sverige som världens bästa demokrati och världens mest jämställda land så ser många Sverige som världens mest miljövänliga land. Men på samma sätt som vi aldrig haft något annat än män som statsministrar och bryter mot de flesta MR-konventioner så är vi surprise inget vidare på ekologi heller.

Anledningen att vi halkar efter Tyskland, Danmark och andra närliggande länder är att när de förstått att satsa på förädling av råvaror står vi kvar och stampar med råvaroproduktion. Man behöver inte vara WTO-rådgivare för att förstå att ett land som bara producerar råvaror aldrig kan ta del av vinsterna i produktkedjan, eftersom en latte kan säljas så mycket dyrare än de kaffebönor som krävs för att producera den. Den här fällan brukar u-länder fastna i. Att Sverige frivilligt satt oss i den sitsen är märkligt.

Ett annat problem är att kostnaden för verifieringen av att varan är ekologisk (krav-märkningen eller dylikt) ligger på den ekologiska producenten. Samma problematik finns inom fair trade-rörelsen. När man måste betala för hela verifieringskedjan är det klart att varorna bli dyrare än de varor som över huvud taget inte utger sig för att vara ekologiskt framställda.

Vi behöver en politik som stimulerar den sortens förädling av ekologiska varor á la Tyskland och Danmark och vi behöver flytta kostnaden för ekologisk framställning från de ekologiska till de icke-ekologiska, t ex genom en skatteväxling. Därför är det synd att "miljö inte är en proriterad fråga" för Moderaterna.

Andra bloggar om ekologi, mat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar