21 januari 2006

ett bättre väder


Det snöar blöt snö i Malmö. Jag drömmer mig tillbaka till Norråsens syren- och vitsippssomrar.

1 kommentar: